Nivåstrukturering

Komplicerade åtgärder vid ovanlig och svårbemästrad cancer koncentreras till färre ställen, såväl regionalt som nationellt. På nationell nivå innebär det färre ställen i landet än sex. Regionalt betyder det att vård och behandling ges vid ett fåtal ställen per sjukvårdsregion.

Kirurger opererar

Ytterligare tre cancerbehandlingar koncentrerade till två sjukhus

Från den 1 november delar tre vårdenheter vid Karolinska universitetssjukhuset respektive Sahlgrenska universitetssjukhuset på ansvaret för tre nationella vårduppdrag:

  • Kirurgi i botande syfte vid perihilära gallvägstumörer
  • Kirurgi i botande syfte vid lokalt avancerad bukspottkörtelcancer
  • Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer

Tio cancerbehandlingar är nu nationellt koncentrerade och fördelade över landets samtliga sju universitetssjukhus. Se alla nationella vårduppdrag och nationella vårdenheter där de ska utföras.

Rekommenderade åtgärder för koncentration på regional nivå

  • Kirurgisk behandling av lever- och gallvägscancer, exklusive perihilär cancer
  • Kirurgi i botande syfte vid bukspottkörtel- och periampullär cancer, exklusive lokalt avancerad bukspottkörtelcancer
  • Primär behandling vid äggstockscancer samt behandling vid progress eller recidiv
  • Kirurgisk behandling av avancerade tumörer vid njurcancer, såsom tromb i vena cava och/eller överväxt på intilliggande organ
  • Övrig kirurgisk behandling av njurcancer ska utföras vid vårdenheter som utför minst 50 operationer om året
  • Kirurgisk behandling med cystektomi vid urinblåsecancer

Dokument och länkar

Beslutsrekommendation till landsting och regioner, dec 2016 (pdf)
Remiss till landsting och regioner, feb 2016 (pdf)


Regionalt innehåll


Nivåstrukturering i Västra sjukvårdsregionen

Arbetet med nivåstrukturering (arbetsfördelning) i Västra sjukvårdsregionern drivs i respektive regional vårdprocess. Nivåstrukturering är till stor del genomförd för samtliga cancerdiagnoser, till exempel vad gäller avancerad kirurgi, strålbehandling och stamcellstransplantationer inom hematologin. 

Rapport om regional arbetsfördelning

Läs mer i rapporten om regional arbetsfördelning i cancervården (2013) (pdf)

Läs mer om arbetsfördelning i den regionala utvecklingsplanen för cancervården. 

 


Faktaägare: Stefan Rydén
Gemensam information uppdaterad: 5 december 2017

Regional faktaägare: Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef RCC Väst
Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 13 juli 2017

Regionalt