MENY

Nationella kvalitetsindikatorer för god palliativ vård

Socialstyrelsen har indikatorer för vården som följs över tid. Indikatorerna kan användas nationellt, regionalt och lokalt. För palliativ vård finns sammanlagt nio nationella indikatorer.

Fem indikatorer går att mäta med data från Svenska palliativregistret, en indikator (nummer 2) hämtar även data från Socialstyrelsen. Tre indikatorer (nummer 6–9) uppfattas som utvecklingsindikatorer. 

Socialstyrelsens nationella målnivåer för palliativ vård i livets slut-skede

 
IndikatorMålnivå*
Munhälsobedömning under sista levnadsveckan ≥ 90 % 
Smärtskattning under sista levnadsveckan 100 % 
Vidbehovsordination av opioid mot smärta under sista levnads-veckan ≥ 98 % 
Vidbehovsordination av ångestdämpande läkemedel ≥ 98 % 
Utan förekomst av trycksår under sista levnadsveckan ≥ 90 % 
Brytpunktssamtal ≥ 98 % 

*Källa Socialstyrelsen ”Nationella riktlinjer – Målnivåer, Palliativ vård i livets slutskede”


Faktaägare: Maria Calissendorff, regional processägare palliativ vård
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 10 december 2018