Nationella kvalitetsindikatorer för god palliativ vård

Socialstyrelsen har indikatorer för vården som följs över tid. Indikatorerna kan användas nationellt, regionalt och lokalt. För palliativ vård finns sammanlagt nio nationella indikatorer.

Fem indikatorer går att mäta med data från Svenska palliativregistret, en indikator (nummer 2) hämtar även data från Socialstyrelsen. Tre indikatorer (nummer 6–9) uppfattas som utvecklingsindikatorer. 

Faktaägare: Maria Calissendorff, regional processägare palliativ vård
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 10 september 2018