Gynekologisk cellprovskontroll i Väst

Innehållet på de här sidorna riktar sig till vårdpersonal och gäller fr o m att det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer implementerats i västra sjukvårdsregionen.

Införande i två steg

Införandet av det nationella vårdprogrammet sker i två steg för Västra Götalandsregionen och Region Halland:

  1. Riktlinjer för utredning och behandling införs från 1 oktober 2017.
  2. Riktlinjer för screening införs preliminärt andra kvartalet 2019.

Regionala dokument

Observera att nedanstående mallar gäller fr o m att det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer implementerats i västra sjukvårdsregionen.

Patientbrev
Brevmallar för brev till kvinnor om utfall av gynekologiskt cellprov, kvinnor i kontrollfil, total hysterektomi och upphörande av cellprovskontroller. Nya mallar med VGR-logga kommer att läggas till som regionalt innehåll under "Kallelse- och svarsbrev".

Blanketter 
Blanketter för kontrollfilsärenden och exkludering från GCK. 

Provtagning och behandling
Provtagningsföreskrifter, screeningremiss, standardremisser, scoringprotokoll för kolposkopi, rapportblankett vid behandling. 

Faktaägare: Anne Ekeryd-Andalen, regional processägare livmoderhalscancerprevention, gynekolog, Norra älvsborgs sjukhus (NÄL)
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 7 november 2018

Regionalt