MENY

Gynekologisk cellprovskontroll i Väst

Innehållet på de här sidorna riktar sig till vårdpersonal och gäller fr o m att det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer implementerats i västra sjukvårdsregionen.

Införande i två steg

Införandet av det nationella vårdprogrammet sker i två steg för Västra Götalandsregionen och Region Halland:

  1. Riktlinjer för utredning och behandling införs från 1 oktober 2017.
  2. Riktlinjer för screening införs preliminärt andra kvartalet 2019.

Regionala dokument

Observera att nedanstående mallar gäller fr o m att det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer implementerats i västra sjukvårdsregionen.

Patientbrev
Brevmallar för brev till kvinnor om utfall av gynekologiskt cellprov, kvinnor i kontrollfil, total hysterektomi och upphörande av cellprovskontroller. Nya mallar med VGR-logga kommer att läggas till som regionalt innehåll under "Kallelse- och svarsbrev".

Blanketter 
Blanketter för kontrollfilsärenden och exkludering från GCK. 

Provtagning och behandling
Provtagningsföreskrifter, screeningremiss, standardremisser, scoringprotokoll för kolposkopi, rapportblankett vid behandling. 

Kontakt

porträtt

Mia Westlund

utvecklingsledare livmoderhalscancerprevention, barnmorska

RCC Väst

porträtt

Anne Ekeryd-Andalen

regional processägare livmoderhalscancerprevention,

Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL), Trollhättan.


Faktaägare: Anne Ekeryd-Andalen, regional processägare livmoderhalscancerprevention, gynekolog, Norra älvsborgs sjukhus (NÄL)
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 21 mars 2019