MENY

Information på olika språk

För information om gynekologisk cellprovskontroll på andra språk än svenska hänvisas till 1177 Vårdguiden.

www.1177.se/pap-test

Bildstöd vid kommunikation i vårdsituationer på olika språk
Inom projektet KomHIT inom Västra Götaland har ett bildstöd tagits fram för gynekologiskt cellprovtagning.

Du hittar bildstödet en bit ner på sidan under rubriken "Cellprovtagning".

https://kom-hit.se/flykting/verksamheter-och-bildstod/srhr-sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter/

 

 

Det finns också bildstöd att använda vid frågor för uppgifter till screeningremiss:

Cellprovtagning - frågor till patienten - albanska.jpg

Albanska (pdf)

Arabiska (pdf)

Bosniska/Kroatiska/Serbiska (pdf)

Dari (pdf)

Engelska (pdf)

Kurmanji (pdf)

Pashto (pdf)

Persiska (pdf)

Somaliska (pdf)

Sorani (pdf)

Svenska (pdf)

Tigrinja (pdf)

Språklappen 

Språklappen håller på att uppdateras och översättas. Inom kort publiceras en ny version.

Informationsmaterial om gynekologisk cellprovskontroll

Språklappen (pdf)
Innehåller kortfattad text om inbjudan till cellprovtagning på 11 språk.


Faktaägare: Mia Westkund, utvecklingsledare, RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 30 september 2019