MENY

Information på olika språk

För information om gynekologisk cellprovskontroll på andra språk än svenska hänvisas till 1177 Vårdguiden.

www.1177.se/pap-test

 

Bildstöd vid kommunikation i vårdsituationer på olika språk
Inom projektet KomHIT inom Västra Götaland har ett bildstöd tagits fram för gynekologiskt cellprovtagning. Du hittar bildstödet en bit ner på sidan under rubriken "Cellprovtagning".

https://kom-hit.se/flykting/verksamheter-och-bildstod/srhr-sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter/

Se exempel på Somaliska nedan:

Språklappen 

Informationsmaterial om gynekologisk cellprovskontroll


Språklappen (pdf)
Innehåller kortfattad text om inbjudan till cellprovtagning på 11 språk.

 

Bild på informationsblad

Om din livmoderhals
Informationsbladet finns på fler olika språk och ska kunna ge svar på vanliga frågor, lugnande besked inför provsvar och motivera till fortsatt regelbunden provtagning. Plats finns för att fylla i var och när senaste cellprov togs.  

Foldern Om din Livmoderhals är slut. Samma information finns på A4-bladen med samma namn. Materialet på svenska ersätts egentligen av "Du har nyss tagit ditt cellprov. Bra gjort!” , men här finns under en övergångsperiod tillgång till infomationsblad på andra språk.

 

 


Faktaägare: Mia Westkund, utvecklingsledare, RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 26 april 2019