Om inloggning

Cytburken personöversikt ligger på Internet (www.cytburken.se). För att koppla upp sig mot Cytburken krävs att verksamhetschef ansökt om uppkoppling och tilldelats behörighet för verksamheten

Instruktioner för att få tillgång till Cytburken personöversikt

Rutin 

  • Verksamhetschefen ansöker för sin verksamhet om uppkoppling mot Cytburken genom att fylla i regional blankett: "Ansökan om uppkoppling mot Cytburken".
  • Kontakta din landstingsadministratör - se sidan Support.
  • Verksamhetschefen utser Lokal administratör som får behörighet av Landstingsadministratör att lägga in medarbetare inom sin verksamhet som användare i Cytburken personöversikt.

Inloggning med SITHS-kort

Datainspektionen kräver att system som hanterar patientdata använder stark autentisering. SITHS-kort används för inloggning i Cytburken.

Förutom en kortläsare så måste även programmet Net iD vara installerat på datorn. 

För mer information om användning av eller problem med SITHS-kort, kontakta din lokala IT-support för hjälp.


Regionalt innehåll


Instruktioner för Västra sjukvårdsregionen 

För att logga in på Cytburken krävs att aktuell vårdinrättning ansökt om uppkoppling, se blankett nedan.

Därefter kan det upprättas ett användarkonto vars åtkomst kräver SITHS-kort.

Regional blankett för ansökan om uppkoppling: 

 


Faktaägare: Björn Strander
Gemensam information uppdaterad: 13 juni 2018

Regional information uppdaterad: 13 juni 2018

Regionalt