Kvalitetsrapporter

Nationella rapporter för livmoderhalscancerprevention baseras på uppgifter från NKCx analysdatabas.

Nationella kvalitetsrapporter

De nationella rapporterna publiceras på analysdatabasens webbplats.
Länk till NKCx analysdatabas

Regionala kvalitetsrapporter

Regionala kvalitetsrapporter har tagits fram i Sydöst, Uppsala-Örebro och Väst


Regionalt innehåll


Regionala kvalitetsrapporter

Sammanställning av kvalitetsdata gällande cervixcancerprevention i Västra Götalandsregionen och Region Halland. 

Kvalitetsrapport 2017

Kvalitetsrapport 2016

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2104

Tidigare rapporter 

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 


Gemensam information uppdaterad: 30 juni 2017

Regional faktaägare: Mia Westlund, barnmorska/utvecklingsledare
Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 18 maj 2018

Regionalt