Regional vårdprocess livmoderhalscancerprevention

Vårdprocessen arbetar för att färre kvinnor ska insjukna i livmoderhalscancer. De viktigaste verktygen för att uppnå det är ökat deltagande i gynekologiska cellprovskontroller och vaccination mot Humant Papillomvirus (HPV).

Livmoderhalscancer (Cervixcancer) är globalt sett en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor. Sedan gynekologisk cellprovskontroll infördes i Sverige i slutet av 1960-talet har antalet minskat med 67 procent och dödligheten ännu mer, men fortfarande får cirka 80 kvinnor i Västra sjukvårdsregionen livmoderhalscancer varje år.

I stort sett alla fall av livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus, som är sexuellt överförbara virus. Sjukdomen utvecklas oftast långsamt under många år, vilket gör det möjligt att upptäcka och behandla förstadier till cancer i ett tidigt skede. Alla kvinnor i åldrarna 23-50 år erbjuds att ta gynekologiskt cellprov vart tredje år. Efter 50 års ålder sker kontrollerna vart femte år fram till 60-65 års ålder. 

Västra sjukvårdsregionen har ett relativt högt deltagande, runt 80 procent, men deltagande skiljer sig mycket åt mellan olika områden och stadsdelar. Därför är åtgärder för att öka deltagandet centralt. Vårdprocessen har arbetat för att öka deltagandet på flera sätt, till exempel genom lättillgänglig ombokning av tider via nätet, telefonsamtal till kvinnor som har uteblivit från sina kontroller sex år eller längre, samt uppmärksamhetsveckan Cellprovsveckan som genomförs en vecka i april/maj varje år. 

Läs mer om gynekolgisk cellprovskontroll och vaccination av HPV-virus här. 

Läs mer om livmoderhalscancer här. 

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

  • Ledning av arbetet i Nationella Arbetsgruppen för cervixcancerprevention (NACx), bland annat vad gäller utveckling av ett regionalt samordningsarbete i landet, upprättande av nationella kvalitetssystem och införande av nationellt förankrad cytologremiss knuten till kvalitetssystemen.
  • Införande av ett nytt nationellt vårdprogram för gynekologisk cellprovtagning, baserat på nya rekommendationer från Socialstyrelsen.
  • Framtagning av material till nationella kvalitetsregisterrapporter.
  • Insatser för att fler ska ta gynekologiskt cellprov, bland annat planering av cellprovsveckan. 
  • Utveckling av Cytburken, för att omfatta fler regioner och landsting i Sverige. 

Regional processägare 

Björn Strander

medicinsk rådgivare

RCC Väst

Anne Ekeryd-Andalen

regional processägare livmoderhalscancerprevention

RCC Väst

 

 

 

Regionalt stödteam

Mia Westlund

utvecklingsledare livmoderhalscancerprevention

RCC Väst

Chenyang Zhang

statistiker

RCC Väst

Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 10 juli 2017