Regional styr-/processgrupp

Nedan listas ledamöter i den regionala styr- och processgruppen för gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen 2017-2018,

Joy Ellis

ordförande, mödrahälsovårdsöverläkare

Primärvården, Södra Bohuslän

Christina Björkenfeldt- Havel

överläkare

Kvinnokliniken, Skaraborgs Sjukhus

Anna Brauer

samordningsbarnmorska

Södra Älvsborgs Sjukhus

Peter Brodin

verksamhetschef

Norra Älvsborgs länssjukhus

Anna-Karin Broman

mödrahälsovårdsöverläkare

Norra Älvsborgs länssjukhus

Susanna Edström

överläkare

Hallands sjukhus Varberg

Anne Ekeryd-Andalen

regional processägare livmoderhalscancerprevention, överläkare Kvinnokliniken NU-sjukvården

RCC Väst

Anna-Carin Forsman

samordningsbarnmorska

Närhälsan, Skövde

Anna Glantz

mödrahälsovårdsöverläkare

Mödrahälsovården, Göteborg

Peter Horal

överläkare

Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Katarina Kylebäck

överläkare

Kungshöjds gynmottagning

Christina Kåbjörn

cytolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Cecilia Kärrberg

överläkare

Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anneli Ljunggren

samordningsbarnmorska

Norra Halland, Specialistmödravården

Hallands sjukhus, Kungsbacka

Eva Lundqvist

specialitetsansvarig cytodiagnistiker

Södra Älvsborgs Sjukhus

Degulle Najm

dysplasiansvarig läkare

Kvinnokliniken, Södra Älvsborgs sjukhus

Erica Pettersson

överläkare , driftschef Unilabs

Laboratoriet för klinisk patologi och cytologi, Skaraborgs Sjukhus

Tomas Seidal

verksamhetschef

Klinisk patologi och cytologi, Hallands sjukhus, Halmstad

Björn Strander

gynekolog, ordförande nationell arbetsgrupp för prevention mot livmoderhalscancer (NaCx)

RCC Väst

Anna Welander

överläkare, representant för privat gynekologi

Göteborgs Kvinnoklinik

Lotta Örndal

patolog, överläkare

Unilabs Skövde

Mia Westlund

utvecklingsledare livmoderhalscancerprevention, barnmorska, sekreterare

RCC Väst

Sylvia Andersson Boysen

adjungerad

Västra Götalandsregionens kallelsekansli

Faktaägare: Mia Westlund, barnmorska/utvecklingsledare
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 11 juli 2017