MENY

Regional styr-/processgrupp

Nedan listas ledamöter i den regionala styr- och processgruppen för gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen 2017-2018,

Joy Ellis

ordförande, mödrahälsovårdsöverläkare

Primärvården, Södra Bohuslän

Christina Björkenfeldt- Havel

gynekolog

Kvinnokliniken, Skaraborgs Sjukhus

Anna Brauer

samordningsbarnmorska

Södra Älvsborgs Sjukhus

Peter Brodin

verksamhetschef patologi

Norra Älvsborgs länssjukhus

Anna-Karin Broman

mödrahälsovårdsöverläkare

Norra Älvsborgs länssjukhus

Susanna Edström

gynekolog

Hallands sjukhus Varberg

Anne Ekeryd-Andalen

regional processägare livmoderhalscancerprevention, gynekolog

Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL), Trollhättan.

Monika Dohsé

specialcytodiagnostiker

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Anna-Carin Forsman

samordningsbarnmorska

Närhälsan, Skövde

Anna Glantz

mödrahälsovårdsöverläkare

Mödrahälsovården, Göteborg

Peter Horal

virolog

Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Katarina Kylebäck

gynekolog

Kungshöjds gynmottagning

Cecilia Kärrberg

regional processägare särskild gynekologisk dysplasi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anneli Ljunggren

samordningsbarnmorska

Norra Halland, Specialistmödravården

Hallands sjukhus, Kungsbacka

Eva Lundqvist

specialitetsansvarig cytodiagnostiker

Södra Älvsborgs Sjukhus

Degaulle Najm

gynekolog

Kvinnokliniken, Södra Älvsborgs sjukhus

Tomas Seidal

patolog

Klinisk patologi och cytologi, Hallands sjukhus, Halmstad

Helena Seth

barnmorska

Regionens kallelsekansli, Göteborg

Björn Strander

gynekolog, ordförande nationell arbetsgrupp för prevention mot livmoderhalscancer (NaCx)

RCC Väst

Anna Welander

gynekolog

Göteborgs Kvinnoklinik

Lotta Örndal

patolog

Unilabs Skövde

Mia Westlund

utvecklingsledare livmoderhalscancerprevention, barnmorska, sekreterare

RCC Väst


Faktaägare: Anne Ekeryd-Andalen, regional processägare livmoderhalscancerprevention, gynekolog, Norra Älvsborgs Sjukhus (NÄL)
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 19 februari 2019