Regionens Organiserade CellprovsKontroll – ROCK

Här hittar du arbetsmaterial som exempelvis blanketter, remisser, patientbrev för vårdgivare inom Västra sjukvårdsregionen.

Patientbrev
Brevmallar för brev till kvinnor om utfall av gynekologiskt cellprov, kvinnor i kontrollfil, total hysterektomi och upphörande av cellprovskontroller.

Exkludera från ROCK
Blankett och mall för svarsbrev för önskemål eller förfrågan om exkludering från gynekologisk cellprovskontroll.

Kontrollfilsärenden
Blanketter, brevmallar och rutiner för kvinnor i kontrollfil.

Provtagning och behandling
Provtagningsföreskrifter, kallelse, kallelse vid sekretess, efter 50 års ålder, screeningremiss, standardremisser, kolposcopi scoringprotokoll, rapportblankett vid behandling. 

Faktaägare: Mia Westlund, barnmorska/utvecklingsledare
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 10 juli 2017