MENY

Regionens Organiserade CellprovsKontroll – ROCK

Här hittar du arbetsmaterial som exempelvis blanketter, remisser, patientbrev för vårdgivare inom Västra sjukvårdsregionen.

Patientbrev
Brevmallar för brev till kvinnor om utfall av gynekologiskt cellprov, kvinnor i kontrollfil, total hysterektomi och upphörande av cellprovskontroller.

Exkludera från ROCK
Blankett och mall för svarsbrev för önskemål eller förfrågan om exkludering från gynekologisk cellprovskontroll.

Kontrollfilsärenden
Blanketter, brevmallar och rutiner för kvinnor i kontrollfil.

Provtagning och behandling
Provtagningsföreskrifter, kallelse, kallelse vid sekretess, efter 50 års ålder, screeningremiss, standardremisser, kolposcopi scoringprotokoll, rapportblankett vid behandling. 

Västra Götalandsregionens kallelsekansli

 

Skärgårdsgatan 4, plan4, 414 58 Göteborg


Faktaägare: Anne Ekeryd-Andalen, regional processägare livmoderhalscancerprevention, gynekolog, Norra Älvsborgs Sjukhus (NÄL)
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 24 januari 2019