Patientbrev

Brevmallar för brev till kvinnor om utfall av gynekologiskt cellprov, kvinnor i kontrollfil, total hysterektomi och upphörande av cellprovskontroller.

Brev till patient om utfall av gynekologiskt cellprov

Cytologlaboratoriet skickar nedstående brev:
1. Benignt prov M00110 (word)

Regionens Kallelsekansli skickar nedanstående brev:
2. Kontrollfil, endocervikala celler saknas M09019 (word)

Gynmottagning skickar nedstående brev:
3. Kontrollfil, endocervikala celler saknas en andra gång M09019 (word)

Kallelsekansliet skickar nedstående brev:
4. Ej bedömbart prov M09010

Gynmottagningen skickar nedstående brev:
5. Ej bedömbart prov en andra gång M09010 (word)
6.1  23-27 år ASC-US,CIN1, koilocytos, HPVtest pos (word)
6.2  28år och äldre ASC-US CIN1 HPV-test pos.(word)

Kallelsekansliet skickar nedstående brev:
7. ASC-US, CIN1, koilocytos, reflextest negativ nytt cellprov om 36 månader (word)

Gynmottagningen nedstående brev:
8. Brevet utgår (ASC-US CIN1 EJ HPV-test )- pga att alla åldrar reflextestas
9. Måttlig dysplasi/CIN2 M74007 eller start dysplasi/CIN#/CIS M80702 eller körtelcellsatypi M69720 dlldf oklar atypi M69700, ASC-H M69719, AIS M81403  (word)
10. Behandlad CIN1, < 45 år återgång till screeningprogrammet (word)

Virologlaboratoriet skickar nedanstående brev                                             11. HPV- självtest neg

Gynmottagningen skickar nedanstående brev brev                                    12. HPV-självtest pos 

(Ang handläggning: Kvinnor som erbjudits HPV-självtest har avstått från cellprovtagning trots flera erbjudande. Bland dessa finns en hög prevalens HSILcyt vid positiv HPV-analys och bör då kallas direkt till kolposkopi)

Brev till kvinnor i kontrollfil

Gynmmottagningen skickar nedanstående brev enl VP 2014-2017:

Västra Götalandsregionens kallelsekansli skickar nedanstående brev enligt VP 2014-2017:

Brev vid total hysterektomi

Cellprovskontroller upphör

Faktaägare: Mia Westlund, barnmorska/utvecklingsledare
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 10 juli 2017