MENY

Information på olika språk

För information om gynekologisk cellprovskontroll på andra språk än svenska hänvisas till 1177 Vårdguiden.

www.1177.se/pap-test

 

Bildstöd vid kommunikation i vårdsituationer på olika språk
Inom projektet KomHIT inom Västra Götaland har ett bildstöd tagits fram för gynekologiskt cellprovtagning. Du hittar bildstödet en bit ner på sidan under rubriken "Cellprovtagning".

https://kom-hit.se/flykting/verksamheter-och-bildstod/srhr-sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter/

Se exempel på Somaliska nedan:


Faktaägare: Mia Westkund, utvecklingsledare, RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 9 juli 2018