Nationellt vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer

Det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer fastställdes 12 januari 2017.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Vårdprogrammet innehåller bland annat

  • Rekommendationer om kallelseverksamhet
  • Provtagning
  • Utredning av avvikande cellprover
  • Behandling av cellförändringar
  • Kommunikation
  • Kvalitetskrav på verksamheterna
  • Krav på IT-system
  • Utbildningsinsatser


Regionalt innehåll


Regionala medicinska riktlinjer för Västra sjukvårdsregionen

Regionala vårdprogram kallas vanligtvis för regional medicinsk riktlinje i Västra sjukvårdsregionen. För Gynekologisk cellprovskontroll och Cervixdysplasi är de fastställda och gäller från och med 2014-09-22.

Regional medicinsk riktlinje/Vårdprogram kan inte rekvireras upptryckta på papper från RCC Väst. 

 


Faktaägare: Björn Strander
Gemensam information uppdaterad: 30 januari 2018

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 19 september 2017

Regionalt