Nationellt vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer

Det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer fastställdes 12 januari 2017. KVAST-kompendium i cervixcytologi (bilaga 3) uppdaterades i maj 2018.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Vårdprogrammet innehåller bland annat

  • Rekommendationer om kallelseverksamhet
  • Provtagning
  • Utredning av avvikande cellprover
  • Behandling av cellförändringar
  • Kommunikation
  • Kvalitetskrav på verksamheterna
  • Krav på IT-system
  • Utbildningsinsatser

Regionalt innehåll


Regionala medicinska riktlinjer för Västra sjukvårdsregionen

Regionala vårdprogram kallas numera för regional medicinsk riktlinje (RMR) i Västra sjukvårdsregionen.

För utredning och behandling av cellprovsavvikelse används nedanstående RMR:

För screening fram till start av primär HPV-analys i gynekologisk cellprovskontroll (GCK) används nedanstående RMR trots att giltighetsdatum har passerats:

Regional medicinsk riktlinje/Vårdprogram kan inte rekvireras upptryckta på papper från RCC Väst. 

Rekommendation för självtest HPV på gynekologisk mottagning:

 


Faktaägare: Björn Strander, ordförande nationell arbetsgrupp för prevention mot livmoderhalscancer (NaCx)
Gemensam information uppdaterad: 18 juli 2018

Regional faktaägare: Anne Ekeryd-Andalen, regional processägare livmoderhalscancerprevention, gynekolog, Norra Älvsborgs Sjukhus (NÄL)
Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 18 juli 2018

Regionalt