Regional vårdprocess mammografi

Den regionala vårdprocessen för mammografi arbetar för att förbättra mammografin i Västra sjukvårdsregionen och för att fler kvinnor ska delta i mammografiscreening.

Arbete sker tillsammans med medarbetare från samtliga verksamheter som bedriver radiologisk bröstdiagnostik inom Västra Götalandsregionen i nätverket Regionalt Kvalitetsråd Mammografi (RKM) och i samarbete med den regionala vårdprocessen för bröstcancer.

Målet är att:

 • Ta fram en gemensam mall för statistisk jämförelse av verksamheterna, både internt och externt.
 • Sammanställa information och vidta åtgärder som leder till ett ökat deltagande i mammografiscreeningen för den kvinnliga befolkningen. 
 • Arbeta för att all radiologisk bröstdiagnostik ska bedrivas på ett likartat sätt i hela regionen genom att tillsammans arbeta fram gemensamma metoder och best practice både vad gäller inbjudningar och arbetsmetoder. 
 • Verka för att mammografiverksamheterna ska arbeta i samma digitala nätverk i hela regionen, så att information kan utbytas mellan avdelningarna till gagn för invånare och patienter. 
 • Verka för att verksamheterna ska arbeta med samma kvalitetsparametrar i ett gemensamt nätverk. 
 • Arbeta för förkortade ledtider genom ett effektivare och förbättrat samarbete med övriga verksamheter som också deltar i bröstverksamhet såsom cytologi-, patologi-, onkologi- och kirurgiverksamheter. 
 • Delta i utvecklingen av samarbete, kvalitetsutveckling och informationsutbyte på nationell nivå.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi med:

 • Att utveckla ett kvalitetsregister för mammografiscreening
 • En uppdatering av det regionala vårdprogrammet för mammografiscreening och en regional medicinsk riktlinje för mammografiscreening
 • En regional medicinsk riktlinje för MR-undersökningar av bröst
 • Ett samarbete mellan Angereds närsjukhus, Unilabs och RCC Väst för ökat deltagande i mammografiscreening
 • Införandet av standardiserat vårdförlopp för bröstcancer

Regional medicinsk riklinje och vårdprogram

Regional medicinsk riktlinje mammografiscreening (pdf)

Regionalt vårdprogram för mammografiscreening och radiologisk bröstdiagnostik (pdf)

Regional processägare

porträtt

Maria Edegran

regional processägare mammografi, överläkare radiologisk bröstdiagnostik

NU-sjukvården, Uddevalla

 

 

Regionalt stödteam

porträtt

Edvin Andersson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Chenyang Zhang

statistiker

RCC Väst