Sunda solvanor

Sunda solvanor är en cancerförebyggande satsning som förmedlar hur viktigt det är att skydda sin egen och barnens känsliga hud mot solen. Bakgrunden är den stora ökningen av hudcancerformen malignt melanom. Att bränna sig i solen som barn ökar risken att drabbas av hudmelanom senare i livet.

Tanken är att ge barnhälsovårdssjuksköterskor (BVC-sjuksköterskor) en modell att använda för att förmedla sunda solvanor till barn och familjer som besöker en barnavårdscentral under en viss tidperiod.

Genom ett informationsmaterial bestående av kylskåpsmagneter och affischer betonas vikten av att föräldrar skyddar sig själva och sina barn mot solen genom skugga, kläder och solkräm samt undviker solen mellan klockan 11.00 och 15.00. Råden är formulerade utifrån internationella rekommendationer och återfinns i Rikshandboken i barnhälsovård.  

Vill du veta mer eller arbeta med Sunda solvanor, kontakta Shirin Bartholdsson ordförande, Nationella arbetsgruppen för prevention.

Uppföljning av arbetet med Sunda solvanor

Informationsamterialet Sunda solvanor har hittills använts i sjukvårdregionerna Norr,  Sydöst, Uppsala Örebro och Väst. 

De regionala cancercentrumen har i samarbete med barnhälsovården i respektive region distribuerat totalt 104 000 kylskåpsmagneter och drygt 4 500 affischer.

Enkätundersökningar från Regionalt cancercentrum norr,
Regionalt cancercentrum väst och Regionalt cancercentrum sydost har visat att 96 % (311 av 322) av de responderande BVC-sjuksköterskorna upplevt projektet som mycket eller mestadels positivt.

Under våren 2018 har arbetet med Sunda solvanor följts upp och presenterats i en rapport.


Ladda ner rapporten: Sunda solvanor - En rapport som beskriver arbetet som gjorts under åren 2014-2017 (pdf)

 


Regionalt innehåll


Regionalt cancercentrum väst och Central Barnhälsovård i Västra Götalandsregionen har utvecklat en modell som BHV-sjuksköterskor kan använda för att förmedla sunda solvanor. Ett material som riktar sig till familjer har tagits fram som betonar vikten av att skydda sig själv och sitt barn mot solen genom skugga, kläder och solkräm samt att undvika solen mellan klockan elva och tre. 

Sunda solvanor började som ett pilotprojekt på fyra barnavårdscentraler i Västra Götaland 2015. 

Pilotprojektet utmynnade i ett informationsmaterial som idag används på många håll i landet för att stödja barnhälsovården att förmedla sunda solvanor till barn och familjer. Materialet bygger på bilder från Pernilla Stalfelts bok En bok om solen och förmedlar enkla råd och budskap. Råden är formulerade utifrån internationella rekommendationer (WHO) och återfinns även i rikshandbokenbarnhälsovård.

Sunda solvanors budskap är att solen är som starkast timmarna mellan 11 och 15. Skydda din och barnens känsliga hud genom skugga, kläder och solkräm.

Beställ gratis material till din mottagning 

Sunda SolvanorMaterialet bygger på bilder från Pernilla Stalfelts En bok om solen och förmedlar enkla råd och budskap. Råden är formulerade utifrån internationella rekommendationer och återfinns även i rikshandboken barnhälsovård. 

I år kan du beställa affischer i A3-format att sätta upp på mottagningen, samt flyers i A5-format att dela ut till föräldrar. Vi har även tagit fram en lista över vanliga frågor och svar till dig som är BHV-sjuksköterska som du själv kan skriva ut. 

Läs mer och beställ material här. 

Introduktions- och inspirationsfilm för dig som är BHV-sjuksköterska. Klicka på den fyrkantiga symbolen längst ner i högra hörnet för att se filmen i helskärmsläge. 

 


Gemensam information uppdaterad: 28 juni 2018

Regional faktaägare: Shirin BartholdssonShirin Bartholdsson
Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 12 juli 2018

Regionalt