MENY

Solariekartläggning

Trots att insjuknandet i hudcancer ökar i Sverige och att solariesolning är förknippat med en ökad risk för hudcancer bedriver fortfarande sju kommuner i västra sjukvårdsregionen solarier i egen regi. Ytterligare nio kommuner hyr ut lokaler till verksamheter som har solarier. Detta visar en kartläggning som RCC väst har genomfört.

Kartläggningen genomfördes under våren och sommaren 2017 och visar att nästan en tredjedel av kommunerna i Västra Götaland och Halland på något sätt är involverande i solarieverksamhet. Antingen driver de solarier i egen regi eller så hyr kommunerna ut sina lokaler till privata näringsidkare som bedriver sådan verksamhet.

Kommunerna har uppmanats att sluta erbjuda solariesolning

Sedan 2009 klassar Världshälsoorganisationens cancerforskningsorgan, IARC, solarier som ”cancerogena för människor”, vilket är den allvarligaste graderingen de utfärdar. Den myndighet som är ansvarig för strålskydd i Sverige, Strålsäkerhetsmyndigheten, uppmanade redan 2010 landets kommuner att överväga att sluta erbjuda solariersolning till sina invånare då det innebär en ökad hudcancerrisk. Det är därför uppseendeväckande att det fortfarande förekommer.

Sola i unga år ökar risken att drabbas av hudcancer

Att börja sola i unga år och ofta är förknippat med särskilt förhöjd risk att drabbas av hudcancer. I september nästa år uppdateras strålskyddslagen och det blir artonårsgräns för att få sola solarium. Flera solarier som dokumenterats i den här kartläggningen har redan 18-årsgräns, men långt ifrån alla. Möjligheterna att införa ålderskontroll på kunderna varierar också.

Förhoppningen är att rapporten ska bidra till en förnyad diskussion om kommunernas roll och ansvar i denna fråga.

Läs rapporten "Finns solarierna kvar?" (pdf)


Faktaägare:Ellen Brynskog, utvecklingsledare
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 16 januari 2019