MENY

Pilotprojekt för organiserad prostatacancertestning i VGR

På uppdrag av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen ska RCC Väst samordna ett pilotprojekt för organiserad prostatacancertestning med start 2020.

Tidsplan

2020 skickas information och erbjudande om prostatacancertestning ut till alla män i Västra Götalandsregionen födda 1970.

2021 ny årskull av 50 åriga män erbjuds testning.

2022 erbjuds yterliggare en ny årskull män, födda 1972, prostatacancertestning. De män som fick besked 2020 att de skulle ta ett nytt prov om två år erbjuds testning.

Mål

Målet är att prostatacancertestning i framtiden ska utföras på ett strukturerat, jämlikt och kvalitetssäkrat sätt med möjligheter till testning för alla män som är 50-74 år i Västra Götaland.

Utvärdering av pilotprojektet

Projektet utvärderas under det första kvartalet 2022 och redovisas för Hälso- och sjukvårdsstyrelsen inför ett eventuellt beslut om att införa ett fullskaligt program. 

VGR:s projektgrupp

Thomas Björk-Eriksson

projektledare

RCC Väst

 

Ola Bratt

regional processägare prostatacancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ingela Franck Lissbrant

regional processägare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Rebecka Arnsrud Godtman

ST läkare i urologi

Jonas Hugosson

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Johan Stranne

docent i urologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg