MENY
Till regionspecifikt innehåll

Antal patienter i standardiserade vårdförlopp (SVF)

Här redovisas nationell uppföljning av SVF med uppgifter om antal patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp, samt andel av de som utretts enligt SVF och som startat en cancerbehandling.

Om en diagnos saknas i ett diagram finns inga patienter rapporterade inom den diagnosen. Tidsperioden helår 2018 omfattar data från 1 januari till dagens datum.

Att notera om redovisningen i graferna

 • Diagrammet visar endast data som har rapporterats in till den nationella databasen. Några landsting har fortfarande svårt att rapportera alla data, t.ex. från primärvård och privata utförare.
 • Siffrorna ska tolkas försiktigt, då informationen uppdateras kontinuerligt men vid olika tidpunkter av respektive landsting.
 • Endast patienter som genomgått ett standardiserat vårdförlopp (patienter som registrerats med mätpunkterna 1 och 2 eller 3 nedan) finns med i redovisningen
 • Patienter som remitterats till utredning enligt SVF, men som ej uppfyllt kriterierna för välgrundad misstanke ingår inte i redovisningen.
 • Patienter som startat ett SVF i ett landsting, men avslutar det i ett annat, redovisas av det avslutande landstinget. Det kan förklara att det kan vara jämförelsevis låga siffror för vissa diagnoser i en del landsting.

Mätpunkter

Landstingens nationella uppföljning och rapportering av vårdförloppen omfattar mätpunkterna:

 1. Datum för beslut om att välgrundad misstanke föreligger.
 2. Datum för start av första behandling
  eller...
 3. Datum för avslut av standardiserat vårdförlopp av annan orsak än start av första behandling.

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm-Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Faktaägare: Harald Grönqvist
Ansvarig redaktör: Bo Alm
Gemensam information uppdaterad: 13 december 2018