Strålbehandling i Västra sjukvårdsregionen

I Västra Götalandsregionen bedrivs strålbehandlingen vid verksamheten för onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och på Södra Älvsborgs Sjukhus. Upptagningsområdet innefattar även Region Halland som tillsammans med Västra Götalandsregionen utgör Västra sjukvårdsregionen.

Aktuellt just nu

  • Verksamheterna arbetar med att sammanställa vilka aktiviteter som sker inom området för rapportering till hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Utredningen En ännu bättre strålbehandling

På Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag har RCC Väst tillsammans med förvaltningarna och patient- och närståenderepresentanter tagit fram en patient- och framtidssäker plan för att säkra tillgången till strålbehandling i Västra sjukvårdsregionen 2018-2028. 

En ännu bättre strålbehandling

Regionala processägare

porträtt

Hillevi Rylander

regional processägare strålbehandling

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

porträtt

Jesper Lindberg

regional processägare strålbehandling, sjukhusfysiker

RCC Väst

Regionalt stödteam

porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst