Cancervårdprocessen

Cancervårdprocessen tar fram riktlinjer som är gemensam för alla cancersjukdomar - oavsett diagnos. Målet är en god omvårdnad för hela patienten - hela vägen!

Här hittar du information om en rad viktiga ämnen som gäller alla cancerpatienter. Riktlinjer som bara gäller enskilda cancerdiagnoser finns i vårdprogrammen under respektive cancerdiagnos. Texterna vänder sig i första hand till vårdteamen, men patienter och allmänheten är också välkomna att studera innehållet.

Under fliken Vårdprogram finns tydliga riktlinjer som är godkända av sektorsråd, chefer och regionledning i Västra Götalandsregionen och Region Halland. Under flikarna Bakgrundsmaterial och Att ladda ner finns mer utförliga texter, PM, undervisningsmaterial, med mera.

Allt material är granskat av patientföreträdare och vi välkomnar ytterligare synpunkter och förslag för att sidan ska vara aktuell.

Läs mer om processarbetet och vilka som deltar här.

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram/regional medicinsk riktlinje för cancervårdprocessen uppdaterad 2015. 

Faktaägare: Gunnar Eckerdal, regional processägare, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 11 juli 2017