Om cancervårdprocessen

Cancervårdprocessen är en stödprocess som beskriver och förbättrar det de övriga diagnosspecifika vårdprocesserna har gemensamt.

Processen kom till eftersom det visade sig att många vårdprogram tog upp samma ämnen, vilket blev onödigt dubbelarbete. Detta lyftes i stället över till en egen process med ett eget vårdprogram.

Majoriteten av alla kliniker i Västra Götalandsregionen och Region Halland som arbetar med cancerpatienter har ett ombud kopplat till Cancervårdprocessen, totalt ett 70-tal personer. Av dessa är ungefär en tredjedel läkare och två tredjedelar sjuksköterskor. Ombuden träffas en heldag var nionde månad på ett möte kring ett särskilt tema, till exempel genetisk rådgivning eller cancer och sexualitet.

Aktuellt

Just nu arbetar vi bland annat med:

  • fertilitetsbevarande åtgärder
  • cancerrehabilitering
  • långtidsuppföljning
  • patientmedverkan
  • smärtskattning
  • koordinator och kontaktsjuksköterska

Läs mer om varje punkt i rapporten från senaste ombudsmötet här. 

Personal

Processen leds av en processägare som driver utvecklingsarbetet med hjälp av ett stödteam. Till arbetet är även en referensgrupp kopplad, som innehåller respresentanter från olika delar av sjukvården i väst.

Regional processägare

Gunnar Eckerdal

regional processägare cancervårdprocessen

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Regionalt stödteam

Frida Smith

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Övriga medlemmar i processgruppen finns listade här.

Faktaägare: Gunnar Eckerdal, regional processägare, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Sidan uppdaterad: 16 juni 2017