Evidensgradering

Detta vårdprogram belyser sådana aspekter på cancervården som gäller alla eller flera olika cancerformer. De ställningstaganden som görs i vårdprogrammet har antingen vetenskapligt stöd – det anges i så fall enligt nedan (Grade) – eller utgör vårdprogramgruppens ståndpunkt (vp).

Starkt vetenskapligt underlag (++++) Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Måttligt starkt vetenskapligt underlag (+++) Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med förekomst av enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Begränsat vetenskapligt underlag (++) Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Otillräckligt vetenskapligt underlag (+) När vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga studie har låg kvalitet eller där studier av likartad kvalitet är motsägande anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt.

Vårdprogramgruppens ståndpunkt (vp)
 
Riktlinjer av den karaktär att evidensgradering inte är möjlig eller tillämplig.

Detta vårdprogram belyser inte primärt palliativ vård, eftersom det finns en separat vårdprocess i detta ämne. Symtomkontroll och flera andra viktiga delar av palliativ vård skiljer sig inte principiellt från motsvarande delar i hela cancerprocessen, varför de behandlas samlat i detta vårdprogram.

Faktaägare: Gunnar Eckerdal, regional processägare, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 11 juli 2017